top of page

בחלק זה של "אתר לכל גיל" תוצג תופעת הגילנות מנקודת מבט מדעית. תוכלו למצוא כאן תשע הגדרות  מייצגות  מתוך ההמשגות העיוניות של התופעה, מודלים ותיאוריות להיווצרותה, כלי-מדידה לזיהוי הגילנות, ואף מגוון מחקרים בנושא גילנות שבוצעו בישראל או שנעשו בשיתוף חוקרים ישראליים. בנוסף לכך, יוצגו בחלק זה של האתר מחקרים המבוצעים בחסות ובמימון "מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה", וכן טופס להצטרפות למחקרים עתידיים.

מחקר ומדע

12.png

לחצו על כפתורי השנים כדי לקרוא בהרחבה על כל הגדרה

11.png

הגדרות הגילנות במרוצת השנים

חלק זה של "אתר לכל גיל" יכלול סקירה מדעית של מרבית התאוריות המסבירות את גורמי הגילנות. באופן כללי, כל התאוריות הקיימות משקפות מציאות בה זקנים נתפסים כקבוצה נפרדת בחברה. בנוסף לכך הן מלמדות על היווצרותם של דעות קדומות וסטריאוטיפים הקשורים בגיל, ועל ההשפעה של כל אלה על אפליית מבוגרים. חלק מן התאוריות מציגות גם את התכונות החיוביות של הזיקנה, אך טוענות כי הן נתפסות כפחות משפיעות מאשר גילנות שלילית. בנוסף לכך, יש תאוריות המדגישות את המקורות ההיסטוריים והאבולוציוניים להיווצרות תופעה חברתית זו. כך או כך ניתן לסווג את מכלול התאוריות הקיימות בתחום למגוון של קבוצות, אך אנו נספק חלוקה שרירותית לפי שלוש רמות: תאוריות ברמת המיקרו, תאוריות ברמת המזו, ותאוריות ברמת המאקרו.

גורמי הגילנות

גורמי הגילנות
הגדרות הגילנות

פעם, בארוחת ערב חגיגית, שמעתי את אבא שלי אומר שלמרות שהוא כבר זקן-זקן-זקן, הוא עדיין מרגיש בן 21. אז אולי יש מקום בחיים שלך שאתה שוחק אותו כמו גלגל שחורץ תלם באדמה, או יותר טוב, כמו המקום הרך על הספה.. ולא משנה מה עוד קורה לך - אתה חוזר לשם.

״

ג'ודי פיקו | מתוך הספר "שומרת אחותי"

״

כלי מדידה לזיהוי גילנות

כלי המחקר שפותחו בספרות האקדמית חשובים בכדי לבנות את גוף הידע סביב תופעת הגילנות. בחלק זה של "אתר לכל גיל" מוצגים מגוון של כלי-מדידה בהתבסס על ארבע אבחנות מרכזיות.

כלי מדידה לזיהוי גילנות
מאמרים

מחקרים על גילנות

"אתר לכל גיל" צר מלהכיל את כל המחקרים המדעיים שפורסמו בעשורים האחרונים ועוסקים בגילנות. לכן בחלק זה יוצגו רק מחקרים שבוצעו בשנתיים האחרונות בישראל או נכתבו בשיתוף חוקרות או חוקרים ישראליים. איסוף המאמרים נעשה בסיוע "מרכז הידע להזדקנות האוכלוסייה בישראל".

2022

2021

2020

מחקרים במימון מרכז האימפקט

מאמרים במימון מרכז האימפקט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף. 

Group 34.png

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף. 

רוצים להשתתף במחקר חדש בנושא גילנות?

אנו מזמינות אתכם.ן להצטרף ל"מנהרת הזמן"- תערוכת צילומים מחקרית וחברתית. לטובת תערוכה זו יש לבחור תמונה מעניינת מעברכם.ן ולשחזרה כיום באמצעות טלפון נייד. כדי להשתתף במיזם "מנהרת הזמן" ולקבל פרטים נוספים - אנא הירשמו בטופס המצורף.

להרשמה
שאלון מדידה לזיהוי גילנות
bottom of page