top of page
6.jpg

טלוויזיה

טלוויזיה

 גילנות בטלוויזיה בעיתונות ברדיו ובפרסום

באמצעי המדיה השונים, בייצוג התקשורתי, ובמערכות הפרסום והשיווק - ניתן לזהות ביטויים רבים של הדרה או סטריוטפיזציה כלפי אנשים מבוגרים. כוחם העז של אמצעי התקשורת מאפשר להם לקבע או להתיר תפיסות כלפי האוכלוסייה המבוגרת, ואגב כך גם לבחור האם לפגוע או להועיל למרקם החברתי והרב-דורי. מעבר לכך, עולם התקשורת והפרסום עשוי להיות גילני לא רק בהבניית המציאות התקשורתית או הפרסומית, אלא באפשרויות התעסוקה וההשתתפות של אנשים מבוגרים. האם ימשיכו לקרוא לכל המבוגרים בארץ יוס'קה ויוסיפו לאיורם שפם ומקל? חלק זה של האתר ינגיש משאבי-ידע על תופעת הגילנות בתחומי התקשורת, השיווק והפרסום.

עיתונות

עיתונות

רדיו

רדיו

פרסום

פרסום
bottom of page