top of page
Screen Shot 2020-12-31 at 16.16.32.jpg

קמטים

היוצרת: נועה זילברמן 

היצירה "קמטים" של האמנית נועה זילברמן מורכבת מארבעה אובייקטים ומצילום-וידאו. בעבודה זו היא בחנה את תהליך ההזדקנות של הפנים האנושיות, האוספות לתוכן פגמים ככל שחולף הזמן. הקמטים מטופלים היטב, ועוד לפני שהופיעו על הפנים הם מתוקנים מיד במילוי עדין של זהב. אך האם זהו אכן תיקון או שמא בפעולה זו זילברמן מדגישה, חוגגת ומנציחה את סימני הזמן, את אותם סממנים שכֹּה טורחים להסתיר? הפגמים הופכים לתכשיטים, שתפקידם ליפות ולפאר. העבודה קוראת תיגר על מושגי היופי הנשי, ודוחקת אותו לכיוון האפל והמופלא.

Screen Shot 2020-12-31 at 16.16.23.jpg
Screen Shot 2021-02-14 at 9.21.56.jpg

״

האובייקטים ביצירה זו
הם תכשיטי-קמטים המתחקים אחרי
החריצים העתידיים
שיהיו בפניי
ומכסים אותם
בתכשיטי זהב עדינים

נועה זילברמן | קמטים

״

״

הניגוד שנוצר בין עור הפנים הצעיר
לקמטים הבלתי נמנעים שמחכים לו
מבטל את ציר הזמן, 
ונותן במה לשינוי המורפולוגי.
התערבות זו מערערת
את תפקידו של האובייקט כתכשיט,

ומדגישה שאלות שאינן נוגעות
רק לתיקון ולפגיעה אלא גם לכיעור
יופי וטשטוש הקו שבין השניים
 
נועה זילברמן | קמטים

״

Screen Shot 2020-12-31 at 16.16.32 Copy.
Screen Shot 2021-02-14 at 9.22.09.jpg
bottom of page