top of page
4.jpg

מחקרים

מחקרים

גילנות בקורונה

מגפת הקורונה חשפה מופעי גילנות חיוביים ושליליים כלפי הזקנים בחברה. מצד אחד היא כללה עדויות להבניה שלילית של הזיקנה וההזדקנות, תעדוף של צעירים על פני מבוגרים, וחוסר רגישות לכבודם של המבוגרים. מצד שני היו בה גילויי ערבות הדדית, פעילויות רב-דוריות, וזקנים שדאגו להילחם למען עצמם. כיצד באה לידי ביטוי מורכבות זו? חלק זה של "אתר לכל גיל" מנגיש משאבי-ידע על תופעת הגילנות בתקופת הקורונה.

כתבות

כתבות

סרטונים

סרטונים

בלוגים

בלוגים
bottom of page