top of page
9.jpg

גילנות בספרות
שירה, מוזיקה ושפה

הספרות, השירה, המוזיקה והשפה מחוברות לזקנה ולהזדקנות. הן מסוגלות לתעד ולהעביר תחושות ומחשבות בדרכים ציוריות. התמונות והמילים מוציאות החוצה את מה שהלב מרגיש, מדייקות את המחשבות בחדות, ועוטפות את המציאות בצבעי הנפש. חלק זה של "אתר לכל גיל" - מציע מגוון משאבי-ידע העוסקים בתופעת הגילנות בספרות, בשירה, במוזיקה ובשפה.

לשקיעה כמו לזריחה יש צבע ארגמן

ואין אילן בלי שורשים

ופרי ללא ניצן

ואין סופים בלי התחלה

והתחלות בלי סוף

והנופים הם האדם

והאדם הוא נוף

אדם צעיר, אדם זקן | דידי מנוסי.

״

״

ספרות

ספרות
שירה

שירה

מוזיקה

מוזיקה

שפה

שפה
bottom of page