top of page

כלי מדידה

ניתן למדוד גילנות בדרכים שונות. כלי המדידה שפותחו בספרות האקדמית חשובים בכדי לבנות את גוף הידע הקיים סביב התופעה. ההכרות עם כלי מחקר אלה יכולה לתרום להבנה טובה ומעמיקה של תופעה חברתית זו, לרבות היבטיה השונים, שכיחותה, גורמי הסיכון שלה והמהלכים הנדרשים למיגורה. כלי המדידה חשובים במיוחד לצורך בחינת היעילות של התערבויות ושינויים חברתיים בתחום. בחלק זה של "אתר לגל גיל" מוצגים חלק מכלי המדידה, בהתבסס על ארבע אבחנות מרכזיות.

Group.png

מדידת גילנות במחשבה, ברגשות או בהתנהגות

גילנות כלפי מבוגרים באה לידי ביטוי בשלוש דרכים מרכזיות: הטייה מחשבתית (למשל, "אני חושב שזקנים הם נטל על החברה") הטייה רגשית (למשל, "אני לא נהנה משיחה עם זקנים") והטייה התנהגותית (למשל, "אני משתדל שלא לקיים אינטראקציה עם זקנים"). בטבלה מס' 1 המופיעה במאמר "A systematic review of existing ageism scales" מוצגת חלוקה של כלי מדידה לפי סוג הגילנות הנבחנת – מחשבה, רגש או התנהגות (Ayalon et al., 2019): 

גילנות ברמת המיקרו המזו או המאקרו

תפיסות שליליות על זקנה והזדקנות הם נחלת כלל החברה, כולל המבוגרים עצמם. לכן מצבים של הדרה ואי-שוויון על רקע גיל מתרחשים הן ברמת הפרט-היחיד (מיקרו), הן ברמת האינטראקציות החברתיות והקבוצתיות (מזו), והן ברמה הלאומית-מדינית (מאקרו). כאשר בוחנים את הגילנות בכל רמה בנפרד, ובכלל הרמות גם יחד, ניתן להבין את מכלול ההשפעה ההדדית והדו-כיוונית של התופעה. חשוב לציין כי חלק גדול מהמחקרים העוסקים בגילנות ברמת המיקרו בוחנים את תופעת "הגילנות העצמית", כלומר את המצבים בהם אנשים מטמיעים את התפיסות השליליות כלפי הזקנה על עצמם לאחר שהחזיקו בדעות אלו במהלך השנים.

vidar-nordli-mathisen-s-vhziQHngM-unspla

Longevity increased by positive self-perceptions of aging

Levy et al., 2002

מאמר זה מצא כי יש קשר בין גילנות עצמית לבין תוחלת החיים. באמצעות מדגם של 660 איש, פותח כלי מדידה לזיהוי של גילנות עצמית. 

cdc-RtcuC3pt4iM-unsplash.jpg

Older Adults' Self-Perceptions of Aging and Being Older: A Scoping Review | Hausknecht et al., 2020

מאמר זה מציע סקירה מקיפה של מאמרים וכלי מדידה של גילנות עצמית. באמצעות סקר כמותני שכלל 38 מדינות הושגו ממצאים נרחבים על גילנות עצמית. 

מדידת גילנות ברמת המיקרו

pexels-andrea-piacquadio-3831645.jpg

The Fraboni Scale of Ageism (FSA): An Attempt at a More Precise Measure of Ageism
Fraboni et al., 2010

מאמר זה בחן את האמינות, העקביות והאפקטיביות של סולם הגילנות (FSA).  

pexels-andrea-piacquadio-3768131.jpg

A Prescriptive, Intergenerational-Tension Ageism Scale: Succession, Identity, and Consumption (SIC)  North & Fiske, 2013

מאמר זה מציג סולם מדידה חדשני לזיהוי גילנות ברמה הקהילתית והבינדורית. 

מדידת גילנות ברמת המזו

bbh-singapore-SQ7FAjZNEjI-unsplash.jpg

Enabling environments for active and healthy ageing in EU countries  Zaidi, 2014

במאמר זה תוכלו ללמוד על ה-AgeWatch (GAWI). מדד גילנות זה פותח ע"י HelpAge International כדי להשוות ולדרג את המדינות לפי הרווחה החברתית והכלכלית שחשה האוכלוסייה המבוגרת. 

matthew-bennett-78hTqvjYMS4-unsplash.jpg

Examining the utility of national indicators of relative age disadvantage in Europe 
Ayalon & Rothermund, 2018

במאמר זה תוכלו למצוא את מדדי הגל הרביעי של הסקר האירופאי (ESS 2008), ובו נתונים שנלקחו מ-29 מדינות. הסקר פותח על מנת להעריך את אי השוויון ברמת המדינה ביחס לגיל.

מדידת גילנות ברמת המאקרו

גילנות אוביקטיבית וסוביקטיבית

רוב המחקרים לא בוחנים גילנות באופן אובייקטיבי אלא מבקשים מאנשים להעריך האם נחשפו לאפליה על רקע  גיל. דוגמה לכך ניתן לראות ב"גל הרביעי" של הסקר החברתי של אירופה, בו האנשים נשאלו לגבי חשיפה לאפליה על רקע גיל. מדובר בהערכה סובייקטיבית של הנבדק ללא בסיס אובייקטיבי. לעומת זאת, מחקר הבוחן באופן ישיר, האם אנשים חשופים להתנהגות שונה בשל גילם, הוא מחקר הבוחן חשיפה אובייקטיבית לאפליה.

״

קרוב לוודאי אזדקן.

יהיו דברים שלא אוכל לעשות.

אך תמיד קיימת אפשרות לאהבה.

למשל, העץ העומד מול חלוני

ימשיך לעמוד ולהביט בי

כאילו הזמן לא חלף

ועודני בת עשרים.

למשל, אתה.

״

זיקנה | עידית ברק

Group 22.png

מדידת גילנות סובייקטיבית

גילנות בישראל ובאירופה: ממצאים ראשוניים מתוך הסקר החברתי האירופי (ESS)

דורון ועוד, 2011

המאמר מציג דמיון רב במאפייני הגילנות של מדינות רבות, למשל בכל המדינות זיהו חלוקה לגילים דומה בין “צעירים” ל”זקנים”, ודיווחו על עמדות חיוביות ושליליות כלפי זקנים. עם זאת זוהו כמה הבדלים. 

מדידת גילנות סוביקטיבית

שם המאמר

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד.

מדידת גילנות סוביקטיבית

שם המאמר

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד.

מדידת גילנות סוביקטיבית

שם המאמר

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד.

מדידת גילנות סובייקטיבית

European Social Survey bibliographic monitoring

Malnar, 2018 

דו"ח זה בוחן את המדדים הסובייקטיביים של הסקר האירופאי - ESS, ככלי מדידה מוביל באירופה לזיהוי הקשר בין זיקנה ושלומות סובייקטיבית. 

מדידת גילנות אובייקטיבית

Translation and preliminary validation of an ageism scale for dental students in Brazil (ASDS-Braz) 

Rucker et al., 2020

במחקר בוצע אימות של סולם למדידת גילנות, לאחר בדיקת המרכיבים עם סטודנטים לרפואת שיניים בברזיל. הסולם המחודש עבר בדיקת אמינות ותוקף וניתן להסתייע בו למחקרים נוספים. 

מדידת גילנות אובייקטיבית

Contemporary Perspectives on Ageism

2018  ,Ayalon &  Tesch-Römer

ספר זה מציג מחקרים בנושא גילנות, ובהם מדידות ועבודות של חוקרים מיותר מ-20 מדינות. בפרקי הספר תוכלו למצוא, מגוון מחקרים העוסקים במדידת גילנות אובייקטיבית וסובייקטיבית.  

גילנות גלויה וסמויה

גילנות איננה תכונה רצויה. לפיכך, פעמים רבות, יש המשתמשים במדידה סמויה ועקיפה של הגילנות ולא במדידה גלויה וישירה. הכלים הגלויים - בודקים תפיסות, התנהגויות ו/או רגשות גילניות באמצעות דיווח גלוי של הנבדקים על עמדותיהם לגבי גיל הזיקנה ומאפייניו. להבדיל, במדידה סמויה - בה הנבדקים אינם מודעים לכך שהנושא המרכזי שעליו הם מתבקשים לדווח הוא עמדות ביחס לגיל.

pexels-andrea-piacquadio-3768885.jpg

The Multidimensional Nature of Ageism: Construct Validity and Group Differences | Rupp et al., 2005

המחברים חקרו את המבנה והתוקף של Fraboni Scale ואת הבדלי הגיל והמגדר בציוני הגילנות. ניתוחי הגורמים תמכו באופי הרב ממדי של ציוני FSA ובאופן כללי אימתו את מבנה הגורמים הראשוני שדווח,  עם מעט יוצאים מן הכלל. 

מדידה גלויה

pexels-marcus-aurelius-6787975.jpg

Ageism among Israeli students: structure and   demographic influences |  Bodner & Lazar, 2008

המחקר מציע כלי מדידה גלוי לבדיקת גילנות. הכלי נקרא FSA-Fraboni Scale of Ageism. במחקר הכלי הועבר ל-491 משתתפים ישראלים בני 20–50. 

pexels-hasan-albari-1652340.jpg

Project Implicit- a “virtual laboratory” for collecting data on the Internet | Greenwald et al., 1998

מבחן האסוציאציה המרומזת (IAT) מודד עמדות ואמונות שאנשים אינם מוכנים או אינם מסוגלים לדווח. ה- IAT עשוי להיות מעניין במיוחד אם הוא מראה שיש לך גישה לנושא מסוים שלא ידעת עליה. לכן, ניתן לעשות שימוש ב-IAT לזיהוי עמדות גילניות. 

מדידה סמויה

pexels-matthias-zomer-339620.jpg

מדידה סמויה ועקיפה של גילנות במקרי-בוחן של אנשי מקצועות הבריאות | שיוביץ-עזרא ועוד, 2011. 

מאמר זה מציג דרכים סמויות ועקיפות למדידת גילנות, זאת באמצעות תיאורי-מקרה. סקירת הספרות לאיתור הכלים נערכה באמצעות חיפוש מידע רלוונטי במאגרים ביבליוגרפיים מרכזיים בתחומי החברה והרפואה. סקירת הכלים התמקדה באוכלוסיית אנשי מקצועות הבריאות. 

bottom of page