top of page
5.jpg

מחקרים

מחקרים

גילנות בחוק ובמשפט

העלייה בתוחלת החיים ובשיעור המבוגרים בעולם הובילה להתפתחותם של נושאים משפטיים חדשים, כגון אפליה גילית בעבודה, דיני חוזים בדיור המוגן לזקנים, זכאות פנסיונית, ועוד נושאים נוספים רבים. האם הארגונים לקידום והגנת זכויות הזקנים בישראל מצליחים בפועלם? ומה בנוגע ליתר העולם?חלק זה של "אתר לכל גיל" יכלול משאבי-ידע על תופעת הגילנות בתחום החוק והמשפט.

כתבות

כתבות

פסקי-דין

פסקי-דין

וידיאו

וידיאו
bottom of page