5.jpg

מחקרים

 

גילנות בחוק ובמשפט

העלייה בתוחלת החיים ובשיעור המבוגרים בעולם הובילה להתפתחותם של נושאים משפטיים חדשים, כגון אפליה גילית בעבודה, דיני חוזים בדיור המוגן לזקנים, זכאות פנסיונית, ועוד נושאים נוספים רבים. האם הארגונים לקידום והגנת זכויות הזקנים בישראל מצליחים בפועלם? ומה בנוגע ליתר העולם?חלק זה של "אתר לכל גיל" יכלול משאבי-ידע על תופעת הגילנות בתחום החוק והמשפט.

 

כתבות

פסקי-דין

 

וידיאו