top of page

המאבק בגילנות

המאבק למיגור הגילנות תופס כיום תאוצה בארץ ובעולם, וניצני שינוי כבר נראים באופק. ואולם בכדי לשנות באופן משמעותי את הפרדיגמה השלילית לפיה אנחנו תופסים, מרגישים ומתנהגים כלפי זיקנה והזדקנות יש צורך במאמץ אוניברסלי ואינטרדיסציפלינרי משותף. ארגון הבריאות העולמי (WHO) הציע ארבע אסטרטגיות למיגור התופעה: חינוך, קשר בין-דורי, קמפיינים ושינוי מדיניות. ארגון זה אף מתייחס להפחתה ולמניעה של תופעת הגילנות כיעד מרכזי לשיפור בריאות האדם. חלק זה של "אתר לכל גיל" יוקדש להדגמת הפעולות, המגמות והפרויקטים הנעשים בערוצים אלה.         

Group 2.png

חינוך

אחת האסטרטגיות המרכזיות והיעילות ביותר למיגור הגילנות היא פעילות חינוכית. הרעיון העומד בלב הזירה החינוכית הוא שפעילויות של הסברה והדרכה בתחום הגילנות לאנשי מקצוע, לציבור הרחב, לילדים ולנוער, ואף למבוגרים עצמם, עשויות להוביל לשינוי של תפיסות ועמדות מוטות גיל. מטרת האסטרטגיה החינוכית היא להתמודד עם תופעה חברתית זו באמצעות חינוך מבוגרים וזקנים בנוגע לגילנות ולהשפעתה הרעה על האדם עצמו ועל הסביבה החברתית.

חינוך
קשר בינדורי

קשר-בינדורי הוא אחת מן האסטרטגיות החשובות והיעילות ביותר למיגור הגילנות. מחקרים הראו כי תכניות המגשרות ומחברות בין אנשים בגילאים שונים תורמות ליצירת תפיסות יותר חיוביות ואוהדות בקרב אנשים המשתייכים לקבוצות גיל שונות, כולל אוכלוסיית המבוגרים. הלמידה ההדדית והחוויות המשותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר, ובעיקר מפחיתים את ההבנייה השלילית כלפי מבוגרים.

קשר בינדורי

״

את כף ידך הניחי
על פני זיפי הזקן שצמח,
קמטים היורדים מעייני ללחיי -
כל אלה כעת הם שלך.
אני כבר לא אדם כל כך צעיר
ויש לי הרבה סימנים,
השמש, הרוח, הגשם, והכפור
השאירו עלי עננים.

״

אהבה בגילי | יורם טהרלב

7.png
קמפיינים

קמפיינים

בעידן הדיגיטלי לאמצעי המדיה ולמסעות הפרסום יש כוח עצום ליצור שינוי מהפכני בדעת הקהל. קמפיינים עוזרים בהפניית תשומת הלב לנושא ומאפשרים להעביר מסרים באופן יעיל. זו הסיבה שקמפיינים הוצעו כאחת מן האסטרטגיות הזמינות והמודרניות למיגור הגילנות. עם זאת, האפקטיביות של אסטרטגיה זו עדיין בבדיקה.    

חקיקה

חקיקה

כיום גוברת ההבנה שהמדיניות הממשלתית משפיעה על האופן בו אנשים חושבים, מרגישים ופועלים. לכן בכוחם של שינויים חוקתיים להפחית או להגביר גם את תופעת הגילנות בחברה. מצד אחד ניתן לקבוע מדיניות של הענשה ו/או מתן קנסות על התנהגויות גילניות זאת בכדי להפחיתן, ומצד שני ניתן להעניק תגמולים בכדי להגדיל את המעורבות של אנשים בפעילויות אנטי-גילניות. מדיניות וחקיקה משפיעים עלינו לא רק ברמה ההתנהגותית, אלא גם ברמת התפיסה משום שהם מעצבים נורמות חברתיות. 

bottom of page