top of page
13.jpg

יהדות

יהדות

גילנות ודת

האדם הזקן ותקופת ההזדקנות הם נושאים המעסיקים מאוד את הדתות השונות בעולם. למעשה, חלק מהחברות המסורתיות אינן מפרידות את ימי הזיקנה ממכלול חיי האדם, ומתייחסות לזקנים כחלק אינטגרלי ממרקם החיים המשפחתי והקהילתי. בדתות אלו אין בריחה מקשיי הזיקנה, אלא הסתכלות ריאלית על האתגרים שמזמנת תקופת החיים המאוחרת לצד תפילות ובקשות לזקנה מבורכת. למרות שניתן למצוא בטקסטים דתיים לא מעט ביטויים על מכאובי הזיקנה, פסוקים רבים עוסקים בשאיפה להזדקנות פעילה. קטגוריה זו, אם כן, תוקדש לסקירת ההיבטים השונים של דת וגילנות.  

נצרות

נצרות

איסלאם

איסלאם

דתות אחרות

דתות אחרות
bottom of page