top of page
11.jpg

מחקרים

מחקרים

גילנות עצמית

גילנות עצמית היא הפנמת הסטריאוטיפים של הגיל. מחקרים הראו שאנשים סופגים ומפנימים את הדעות הקדומות והתפיסות השליליות כלפי זיקנה והזדקנות כבר מהילדות. ככל שמזדקנים, הסטריאוטיפים הללו, שהופנמו לאורך כל החיים, הופכים לנבואה המגשימה את עצמה. כתוצאה מגילנות עצמית, מבוגרים מאמצים דפוסים של מסכנות ונזקקות, ומפנימים ציפיות חברתיות ביחס לאופן בו הם צריכים להתנהג, להתלבש או לחשוב. אנשים בעלי גילנות עצמית גבוהה נוטים ליותר נפילות, סובלים מיותר תחלואה ודיכאון ואף נוטים למות לפני אנשים המחזיקים בדעות חיוביות יותר כלפי הזדקנותם. חלק זה של האתר יוקדש למשאבי הידע העוסקים בתופעת הגילנות העצמית ובהשפעותיה השליליות. 

כתבות

כתבות

וידיאו

וידיאו

בלוגים

בלוגים
bottom of page