top of page
8.png

מחקרים

מחקרים

גילנות כלפי צעירים

גילנות איננה נחלתם של הזקנים בלבד. לאחרונה, גוברת ההבנה שגם צעירים חשופים לגילנות ולאפליה על רקע של גיל. עיקר המחקר בתחום עוסק בשוק התעסוקה. למשל, צעירים רבים נדרשים להתמחויות ארוכות ללא תוספת שכר, אחרים לא מוצאים עבודה בגלל העדר ניסיון. בנוסף, אנו יודעים כי בעתות משבר כלכלי - אנשים צעירים הם הסובלים העיקריים. עם זאת, המחקר בתחום עדיין בתחילת הדרך, וטרם ברורה השפעתה הרעה של הגילנות על בריאותם או רווחתם של אנשים צעירים. חלק זה של האתר יוקדש לסקירת הגילנות כלפי צעירים.

כתבות

כתבות

וידיאו

וידיאו

בלוגים

בלוגים
bottom of page