top of page
2.jpg

גילנות בבריאות

למרות מגמות ברורות וידועות של הזדקנות האוכלוסייה, ואף כי זקנים הינם צרכנים מרכזיים של מגוון שירותי הבריאות - מערכת הבריאות לעיתים קרובות מפלה אנשים בגיל הזיקנה. זקנים מופלים במערכת הבריאות בכל שלבי הטיפול ובכל מקצועות הטיפול. הגילנות במערכת הבריאות איננה רק ממסדית אלא גם פרטנית משום שתפיסתם הגילנית של אנשי מקצועות הרפואה משפיעה על אופי ואיכות הטיפול שהם מעניקים לאוכלוסיית הזקנים. יתרה מכך, תפיסות שליליות של אנשים לגבי ההזדקנות של עצמם-משפיעות אף הן על בריאותם הגופנית והנפשית. האומנם כך? חלק זה של "אתר לכל גיל" יכלול משאבי-ידע על תופעת הגילנות בתחום הבריאות.

מחקרים

מחקרים

כתבות

כתבות

סרטונים

סרטונים

בלוגים

בלוגים
bottom of page