top of page
8.jpg

אמנות

אמנות

גילנות באומנות
אופנה קולנוע ותאטרון

הגבלת גיל בקולות-קוראים ובפרסים בתחומי האמנות, האופנה הקולנוע והתאטרון - זו אפליה גילנית מקוממת. למרות שהחלו ניצני שינוי בתחום, עדיין קיימים מופעים, מיצגים, גלריות, תערוכות ומענקים המקבעים בפעילותם ובכלליהם תפיסות שליליות על אנשים בשל גילם. מעבר לכך, אמנים ומעצבים רבים עוסקים בנושא של זיקנה וגילנות ובאמצעות מופעים שונים מעבירים מסרים בנוגע לגיל. חלק זה של האתר ינגיש משאבי-ידע על הגילנות בתחומי האומנות, היצירה והאופנה.

ריקוד
אופנה

אופנה

קולנוע

קולנוע

 תיאטרון וריקוד

תיאטרון
bottom of page