top of page
Group 2.png

חזון האתר

”אתר לכל גיל” הוא הבית הישראלי למיגור תופעת הגילנות. האתר הוא חלק מהמאבק העולמי כנגד סטריאוטיפים, הדרה, אפליה ואי שוויון על רקע גיל. האתר כולל שפע של משאבי ידע ופעילויות בתחום הגילנות במטרה לשנות התנהגויות, רגשות ומחשבות מוטי גיל. שאיפתנו היא להגביר את המודעות והידע של הציבור הישראלי בנוגע לגילנות על מנת להפוך תופעה זו לבלתי מקובלת, כמו דעות קדומות אחרות. חלק מרכזי מהאתר יוקדש לגילנות כלפי אנשים מבוגרים, מתוך הבנה שתופעה זו מונעת מאנשים רבים למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.

חזון האתר
מרכז האימפקט

מרכז האימפקט

”אתר לכל גיל” הוקם כחלק מהחזון החברתי של מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה בישראל. מרכז אינטרדיסציפלינרי זה עוסק בהיבטים פסיכו-חברתיים הקשורים בזיקנה מתוך הבנה שהזדקנות היא חלק טבעי ובלתי נפרד מחיינו. אחד הדגשים המרכזיים של מכון האימפקט הוא הפחתת הגילנות, מתוך הבנה שמיגור התופעה יוביל לחברה יותר שוויונית ומכילה,  המאפשרת מעורבות ועשייה בכל גיל. מרכז האימפקט קרם עור וגידים בסיוע גב' גבי וויספלד לשם קידום חקר הגילנות בישראל.

Group 392.png
ראשת המרכז

ראשת המרכז

פרופ' ליאת איילון מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, היא המייסדת וראשת מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה. פרופ' איילון חוקרת יחסים בין-דוריים בהקשר של שינוי האקלים במימון הקרן הלאומית למדע, ומייעצת לארגונים לאומיים ובינלאומיים בנוגע לפיתוח והערכה של תכניות ושירותים לאנשים זקנים. בשיתוף עם עמיתים מגרמניה, היא זכתה במלגת קרן וולקסוואגן  לחקר דילמות מוסריות של מהגרים המועסקים כמטפלי-בית בזקנים. 

בשנים 2014-2018 פרופ' איילון הובילה רשת מחקר בינלאומית בנושא גילנות. במהלך 2017-2022 ריכזה את תוכנית הדוקטורט הבינלאומית של האיחוד האירופי בנושא גילנות. להוקרת עבודתה, פרופ' איילון נבחרה על ידי האו"ם כאחת מ-5 המנהיגים המובילים בעשייתם לקידום עולם טוב יותר לזקנים והזדקנות.

images.png

הוועד המנהל

הוועד המנהל
קובי-1 (1).png

פרופ׳ יעקב יבלון

ראש בית הספר לחינוך

download.png

פרופ׳ אבי גלבוע

המחלקה למוזיקה

שרה פרידמן חדש.jpg

פרופ׳ שרה פרידמן

ראשת בית הספר 
לעבודה סוציאלית 
ע"ש לואי וגבי וויספלד

אפשטיין66.png

פרופ׳ גיל אפשטיין

דיקן הפקולטה למדעי החברה

images.png

פרופ׳ ליאת איילון

ראשת מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

חוקרות שותפות

חוקרים שותפים
שרית אוקון.png

ד״ר שרית אוקון

עמיתת מחקר 
במרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה

images (1).png

ד״ר שירי שנאן-אלטמן

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

shyry_rgb_mslm.png

ד״ר שירי רגב-מאסלם

הפקולטה למשפטים

sagit_lev.png

ד״ר שגית לב

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

ayelet_1.png

ד״ר איילת דסה

המחלקה למוזיקה

bottom of page