top of page
Group 2.png

חזון האתר

”אתר לכל גיל” הוא הבית הישראלי למיגור תופעת הגילנות. האתר הוא חלק מהמאבק העולמי כנגד סטריאוטיפים, הדרה, אפליה ואי שוויון על רקע גיל. האתר כולל שפע של משאבי ידע ופעילויות בתחום הגילנות במטרה לשנות התנהגויות, רגשות ומחשבות מוטי גיל. שאיפתנו היא להגביר את המודעות והידע של הציבור הישראלי בנוגע לגילנות על מנת להפוך תופעה זו לבלתי מקובלת, כמו דעות קדומות אחרות. חלק מרכזי מהאתר יוקדש לגילנות כלפי אנשים מבוגרים, מתוך הבנה שתופעה זו מונעת מאנשים רבים למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.

חזון האתר
מרכז האימפקט

מרכז האימפקט

”אתר לכל גיל” הוקם כחלק מהחזון החברתי של מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה בישראל. מרכז אינטרדיסציפלינרי זה עוסק בהיבטים פסיכו-חברתיים הקשורים בזיקנה מתוך הבנה שהזדקנות היא חלק טבעי ובלתי נפרד מחיינו. אחד הדגשים המרכזיים של מכון האימפקט הוא הפחתת הגילנות, מתוך הבנה שמיגור התופעה יוביל לחברה יותר שוויונית ומכילה,  המאפשרת מעורבות ועשייה בכל גיל. מרכז האימפקט קרם עור וגידים בסיוע גב' גבי וויספלד לשם קידום חקר הגילנות בישראל.

Group 392.png
ראשת המרכז

ראשת המרכז

פרופ' ליאת איילון היא המייסדת וראשת מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה באוניברסיטת בר אילן. פרופ' איילון מרכזת את תכנית הדוקטורנטים הבינלאומית בנושא הגילנות במימון האיחוד האירופי (EuroAgeism.eu). בנוסף לכך היא החוקרת הראשית הישראלית של תכנית MascAge במימון האיחוד האירופי לחקר הגבריות בזקנה בתחומי הספרות והקולנוע. פרופ' איילון הובילה קבוצת מחקר בינלאומית בנושא גילנות במימון COST (ארגון לשיתופי פעולה מחקריים בתחום המדעים והטכנולוגיה). בנוסף לכך היא מייעצת לארגונים לאומיים ובינלאומיים בנוגע לפיתוח והערכה של תכניות ושירותים לאנשים מבוגרים.

images.png

הוועד המנהל

הוועד המנהל
קובי-1 (1).png

פרופ׳ יעקב יבלון

ראש בית הספר לחינוך

download.png

פרופ׳ אבי גלבוע

המחלקה למוזיקה

שרה פרידמן חדש.jpg

פרופ׳ שרה פרידמן

ראשת בית הספר 
לעבודה סוציאלית 
ע"ש לואי וגבי וויספלד

אפשטיין66.png

פרופ׳ גיל אפשטיין

דיקן הפקולטה למדעי החברה

images.png

פרופ׳ ליאת איילון

ראשת מרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

חוקרות שותפות

חוקרים שותפים
שרית אוקון.png

ד״ר שרית אוקון

עמיתת מחקר 
במרכז האימפקט לחקר הגילנות והזיקנה

images (1).png

ד״ר שירי שנאן-אלטמן

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

shyry_rgb_mslm.png

ד״ר שירי רגב-מאסלם

הפקולטה למשפטים

sagit_lev.png

ד״ר שגית לב

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואי וגבי וויספלד

ayelet_1.png

ד״ר איילת דסה

המחלקה למוזיקה

bottom of page